Choď na obsah Choď na menu
 


Stredná Smetiarska Škola ponúka veľa odborov do ktorých sa môžu žiaci prihlásiť. Pre nový školský rok pripravujeme otvoriť tieto odbory. Škola príjme každého žiaka bez prijímacích pohovorov, ak má priemer známok  4,65. Pre ostatných, čo podmienky nespĺňajú máme pripravený krátky test.

Viac o odboroch nájdete na našej stránke.

Písomnú skúšku nájdete tu Skúška a Test tu Prijímacia skúška
 Odbor Počet tried Dĺžka štúdia Získate
Smetiar         3  4 roky  Maturita + Výučný list
Vodič smetiarskeho auta         1  5 rokov  Maturita + Výučný list
Mechanik smetiarských strojov         1  4 roky  Maturita + Výučný list
Kopač         2  4 roky  Maturita + Výučný list
Upratovač         2  4 roky  Maturita + Výučný list
Podpalač         1  5 rokov  Maturita + Výučný list
 Vrátnik         1  4 roky  Maturita
 Zberač nerastných surovin         1  5 rokov  Maturita + Výučný list
 Nosič         2  4 roky  Maturita + Výučny list
Asistent Smetiara         2  3 roky  Vyučný list
Asistent Podpalača         1  3 roky  Vyučný list
Zberač exkrementov         2  3 roky  Vyučný list